Disclaimer

Penafian untuk https://www.yoyooh.com :

Semua maklumat di laman web ini diterbitkan dengan niat baik dan untuk tujuan maklumat am sahaja. Kami tidak membuat sebarang jaminan tentang kesempurnaan, kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat ini. Sebarang tindakan yang anda ambil ke atas maklumat yang anda temui di laman web ini, adalah atas risiko anda sendiri. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan laman web kami.

Dengan menggunakan laman web kami, anda dengan ini bersetuju dengan penafian kami dan bersetuju dengan termanya.